Data

Inschrijfcursussen  7 dagdelen  2022. Toos werkt met kleine groepen (minimaal 5 en maximaal 7 mensen) in haar eigen atelier in de tuin.

De nieuwe lesblokken gaan in november 2022 van start.  Je kunt je vast aanmelden! Betaling is  voor aanvang en bindend. Lees de algemene voorwaarden hieronder voordat je inschrijft. Indien door corona de lessen gecanceld moeten  worden, volgt er restitutie over de resterende lessen. Er hangen spatschermen tussen de werkplekken, want veilig kunnen werken is/blijft belangrijk.

Maandag middag combi-cursus:  13.30 -15.30uur

schilderen startcursus 7 lessen €295 is inclusief alle materialen, schilderdoeken en BTW

schilderen vervolgcursus  7lessen € 230 is inclusief alle materialen en BTW, maar exclusief schilderdoeken

7 nov.- 14 nov.- 21 nov.- 28 nov.- 5 dec.- 12 dec.- 19 dec.

Maandag avond combi-cursus:  19.30 -21.30 uur

schilderen startcursus 7 lessen €295 is inclusief alle materialen, schilderdoeken en BTW

schilderen vervolgcursus  7lessen € 230 is inclusief alle materialen en BTW, maar exclusief schilderdoeken

7 nov.- 14 nov.- 21 nov.- 28 nov.- 5 dec.- 12 dec.- 19 dec.

Dinsdag middag  combi-cursus 13.30-15.30 uur

schilderen startcursus 7 lessen €295 is inclusief alle materialen, schilderdoeken en BTW

schilderen vervolgcursus  7lessen € 230 is inclusief alle materialen en BTW, maar exclusief schilderdoeken

8 nov.- 15 nov.- 22 nov.- 29 nov.- 6 dec.- 13 dec.- 20 dec.

Woensdag ochtend combi-cursus: 9.30 – 11.30 uur

schilderen startcursus 7 lessen €295 is inclusief alle materialen, schilderdoeken en BTW

schilderen vervolgcursus  7lessen € 230 is inclusief alle materialen en BTW, maar exclusief schilderdoeken

9 nov.- 16 nov.- 23 nov.- 30 nov.-7 dec.- 14 dec.- 21 dec.

Woensdag avond vervolgcursus: 19.30 – 21.30 uur

schilderen vervolgcursus  7lessen € 230 is inclusief alle materialen en BTW, maar exclusief schilderdoeken

9 nov.- 16 nov.- 23 nov.- 30 nov.-7 dec.- 14 dec.- 21 dec.

PLANNING: volgende cursusblok vanaf 9 januari t/m 8 febr 2023.: 5 lessen (i.p.v. gewoonlijk 7. bedrag is uiteraard 5/7 deel). op maandag, dinsdag of woensdag.

Eendaagse workshop   zaterdag 12 november 2022  9.30 uur-15.30 uur. Inclusief alle materialen, doek, koffie, en “bubbels”. Eigen lunch meenemen.  € 145

met een groepje op afspraak : samengestelde objecten maken“> of eendaagse schilderworkshop  9.30uur – 15.30 uur € 165 inclusief alle materialen, doek, koffie, thee, zeer uitgebreide lunch en “bubbels”

Workshops 

Wilt u een eendaagse workshop met vrienden of familie, een bedrijfsuitje, ouder-kind schilderij maken, samengestelde objecten maken of ….?

Neem contact op! Er zijn tal van mogelijkheden op maat.

Fijn dat je overweegt je voor een cursus of workshop in te schrijven! Lees daarvoor eerst onderstaande.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De schilderlessen zijn geschikt voor zowel beginners als meer gevorderden. Toos van Poppel begeleidt iedereen op zijn/haar eigen niveau.

 • Omdat er veel belangstelling is voor de cursus, lukt het niet altijd om iedereen meteen te plaatsen. Huidige cursisten krijgen voorrang op plaatsing bij de volgende cursus. Vrije plekken worden aangevuld met nieuwe deelnemers in volgorde van aanmelding. Aanmelding gaat via mail of via het aanmeldingsformulier op de website www.workshopzeist.nl. Inschrijving is nog geen garantie voor plaatsing. Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail en zodra er voldoende deelnemers zijn een bevestiging die uw inschrijving definitief maakt.
 • De cursus wordt in blokken (meestal 7 lessen) aangeboden. Het is helaas niet mogelijk om minder lessen of losse lessen af te nemen.
 • Toos van Poppel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
  Tijdens de workshop en cursussen wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven/ hechten op kleding of spullen. Toos is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken. Er zijn wel schorten aanwezig in het atelier.
 • Het cursusgeld is inclusief  21 % BTW en alle materialen zoals teken- en schildermaterialen, schetspapier, koffie/thee/lekkers, maar  exclusief schilderdoeken en schilderkartonnen.
 • Alle denkbare materialen zijn  aanwezig, zoals penselen, palletmessen, diverse soorten papier, 75 kleuren verf, houtskool, lijm etc. etc.
 • Er zijn vele maten schilderdoek ( en schilderkarton) in het atelier van Toos te koop.
 • Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn overgemaakt.
 • De cursus gaat  door bij voldoende inschrijvingen. Minimaal 5 – Maximaal 7 deelnemers.
 • Bij verhindering kan een les  niet worden ingehaald. Als er tijdens hetzelfde cursusblok ergens ruimte is kan er eventueel in overleg eenmalig bij een ander groepje 1 les worden ingehaald.
 • ‘Geld terug’ bij verhindering is niet mogelijk.
 • Tot twee weken voor de start van de cursus kan je je nog kosteloos afmelden. Meld je je  daarna af, dan wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
 • Deelname aan de schilderlessen gebeurt per periode/ per blok. Deelname aan de lessen betekent  niet automatisch het recht op deelname aan een volgende cursus.
 • Toos van Poppel mag de lessen annuleren, lesdagen of tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij inschrijving van te weinig leerlingen of bij ziekte of veranderende regels vanuit de overheid (bijvoorbeeld rondom covid) . Als annulering plaatsvindt, zal eventuele terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet gegeven lessen.
 • Parkeren kan voor en/of op het terrein van het atelier en is voor eigen risico.

Tijdens de  schoolvakanties zijn er geen lessen. Er kunnen echter wel eendaagse workshops gegeven worden en/of workshops voor bedrijven.